Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 17. oktobra 2013 – BF proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-69/11)1

(Javni uslužbenci – Postopek za zasedbo delovnega mesta direktorja – Poročilo predizbirne komisije – Obrazložitev – Neobstoj – Protipravnost odločbe o imenovanju – Pogoji)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: BF (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče (zastopniki: T. Kennedy in J. Vermer, zastopnika, skupaj z D. Waelbroeckom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Računskega sodišča o neimenovanju tožeče stranke na delovno mesto direktorja direktorata za kadrovske zadeve in o imenovanju drugega kandidata na navedeno delovno mesto.

Izrek

Odločbi z dne 18. novembra 2010, s katerima je Računsko sodišče Evropske unije na imenovalo Z na delovno mesto direktorice direktorata za kadrovske zadeve in zavrnilo prijavo BF na to delovno mesto, se razglasita za nični.Ni treba odločati o predlogu Računskega sodišča Evropske unije o umiku prilog A 7 in A 11 k tožbi iz spisa.V preostalem se tožba zavrne. Računsko sodišče Evropske unije nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov BF.