Cerere de decizie preliminară introdusă de Okrazhen sad - Burgas (Bulgaria) la 31 martie 2021 – Procedura penală împotriva „DELTA STROY 2003” EOOD

(Cauza C-203/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Okrazhen sad Burgas

Partea din procedura principală

„DELTA STROY 2003” EOOD

Întrebările preliminare

Articolele 4 și 5 din Decizia-cadru 2005/212/JAI, precum și articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că autorizează o reglementare a unui stat membru potrivit căreia, într-o procedură precum cea din litigiul principal, instanța națională poate aplica o pedeapsă unei persoane juridice pentru o infracțiune concretă a cărei săvârșire nu a fost încă stabilită, întrucât face obiectul unui proces penal paralel neîncheiat în mod definitiv?

Articolele 4 și 5 din Decizia-cadru 2005/212/JAI, precum și articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că autorizează o reglementare a unui stat membru potrivit căreia, într-o procedură precum cea în discuție în litigiul principal, instanța națională poate aplica o sancțiune unei persoane juridice, stabilind cuantumul acestei sancțiuni la valoarea produsului care ar fi fost obținut printr-o infracțiune concretă a cărei săvârșire nu a fost încă stabilită, întrucât face obiectul unui proces penal paralel neîncheiat în mod definitiv?

____________