Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 26. března 2015 – DO v. ESMA

(Věc F-32/14)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ESMA – Dočasný zaměstnanec – Neprodloužení smlouvy – Hodnotící posudek – Opožděné vypracování hodnotícího posudku – Nesoudržnost obecných a specifických posouzení“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: DO (zástupce: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (zástupci: R. Vasileva, zmocněnkyně a D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí neprodloužit žalobkyni smlouvu dočasného zaměstnance v návaznosti na nepříznivý hodnotící posudek, návrh na zrušení tohoto hodnotícího posudku, jakož i na náhradu způsobené škody. Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.DO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.