2020 m. lapkričio 24 d. Ispanijos Karalystės pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-370/19 Ispanija / Komisija

(Byla C-632/20 P)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Apeliantė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama S. Centeno Huerta

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

Patenkinti šį apeliacinį skundą ir panaikinti 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimą byloje T-370/19 Ispanijos Karalystė / Europos Komisija;

Išnagrinėti ieškinį dėl panaikinimo ir panaikinti 2019 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimą dėl Kosovo nacionalinės reguliavimo institucijos dalyvavimo Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos veikloje1 ir

Bet kuriuo atveju priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ispanijos Karalystė pateikia apeliacinį skundą dėl 2020 m. rugsėjo 23 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimo byloje T-370/19 Ispanijos Karalystė / Europos Komisija ir jį grindžia šiais pagrindais:

Teisės klaida, padaryta aiškinant sąvoką „trečiosios valstybės [šalys]” Reglamento 2018/19712 35 straipsnio taikymo tikslais, atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutartis ir tarptautinę teisę.

Teisės klaida, padaryta aiškinant ir taikant Kosovo SAS 111 straipsnį, siejant jį su Reglamento 2018/1971 35 straipsniu, nes klaidingai išaiškintos Europos Sąjungos pozicijos dėl Kosovo statuso pagal tarptautinę teisę nebuvimo pasekmės.

Teisės klaida, padaryta aiškinant Reglamento 2018/1971 35 straipsnį, siejant jį su Kosovo SAS 111 straipsniu, nes padaryta išvada, kad aptariamas bendradarbiavimas nepaima dalyvavimo BEREC ir BEREC biuro valdančiojoje taryboje.

Teisės klaida nusprendus, kad ESS 17 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas, leidžiantis Komisijai priimti ginčijamą sprendimą.

Teisės klaida, padaryta aiškinant Reglamento 2018/1971 35 straipsnio 2 dalį, kai buvo nuspręsta, kad Komisija gali vienašališkai nustatyti darbo susitarimus.

Pritarus bent vienam iš šių pagrindų tai neišvengiamai reikštų, kad reikia patenkinti apeliacinį skundą; atitinkamai reikėtų išnagrinėti ir patenkinti ieškinį dėl panaikinimo, taip pat panaikinti 2019 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimą dėl Kosovo nacionalinės reguliavimo institucijos dalyvavimo Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos veikloje.

____________

1 OL C 115, 2019, p. 26.

2 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1971, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC) ir BEREC paramos agentūra (BEREC biuras), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/2120 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1211/2009 (OL L 321, 2018, p. 1).