Žaloba podaná dne 22. prosince 2011 – ZZ v. Komise

(Věc F-138/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru u Komise vycházejícího z nově vypočteného návrhu Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO).

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2011, kterým bylo zrušeno a nahrazeno rozhodnutí ze dne 22. října 2009;

určit, že dohoda týkající se převodu nároků na důchod žalobce, která vychází z odsouhlaseného návrhu vypracovaného podle výpočtu obsaženého v rozhodnutí ze dne 22. října 2009 je platná;

v případě nezbytnosti zrušit rozhodnutí ze dne 12. září 2011, kterým se výslovně zamítá stížnost žalobce;

podpůrně, uznat vzniklou škodu a přiznat žalobci částku 6207,71 eur z titulu náhrady škody zvýšené o úroky z prodlení podle sazby Evropské centrální banky zvýšené o dva procentní body;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.