2008. január 18-án benyújtott kereset - Rosenbaum kontra Bizottság

(F-9/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Németország) (képviselő: H.-J. Rüber ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes azon határozatának megsemmisítése, amellyel az a felperest felvételekor az AD 6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolta be

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Közösségek Bizottsága kinevezésre jogosult hatóságának 2007. február 13-i határozatát, amellyel az a felperest felvételekor az AD 6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolta be;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy a felvételnek az AD 9 besorolási fokozatba kell történnie;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan állapítsa meg, hogy a felvételnek az AD 8 besorolási fokozatba kell történnie;

a Közszolgálati Törvényszék harmadlagosan állapítsa meg, hogy a felvételnek az AD 7 besorolási fokozatba kell történnie;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy az a felperest hozza olyan vagyoni helyzetbe, amelyben szabályszerű besorolás esetén lenne;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

____________