Tužba podnesena 26. veljače 2021. – Europska komisija/Irska

(predmet C-125/21)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J. Tomkin, i S. Grünheid, agenti)

Tuženik: Irska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Irska, time što nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s Okvirnom odlukom Vijeća 2008/909/PUP od 27. studenoga 2008. o primjeni načela uzajamnog priznavanja presuda u kaznenim predmetima kojima se izriču kazne zatvora ili mjere koje uključuju oduzimanje slobode s ciljem njihova izvršenja u Europskoj uniji1 odnosno, u svakom slučaju, time što o takvim odredbama nije obavijestila Komisiju, povrijedila svoje obveze na temelju članka 29. stavaka 1. i 2. te okvirne odluke;

naloži Irskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 29. stavcima 1. i 2. Okvirne odluke 2008/909/PUP, države članice trebale su donijeti potrebne mjere kako bi se uskladile s odredbama te okvirne odluke do 5. prosinca 2011. i o tim mjerama obavijestiti Komisiju.

Komisija smatra da je Irska povrijedila svoje obveze na temelju članka 29. stavaka 1. i 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/909/PUP time što što nije donijela zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s okvirnom odlukom odnosno, u svakom slučaju, time što o takvim odredbama nije obavijestila Komisiju.

____________

1 SL 2008., L 327, str. 27. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 111.)