Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Constitucional (Portugalia) la 3 martie 2021 – Autoridade Tributária e Aduaneira/VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

(Cauza C-136/21)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Constitucional

Părțile din procedura principală

Recurentă: Autoridade Tributária e Aduaneira

Intimată: VectorImpacto – Automóveis Unipessoal Lda

Întrebarea preliminară

Articolul 110 TFUE poate fi interpretat, separat sau împreună cu articolul 191 TFUE, în special cu alineatul (2) al acestuia, în sensul că nu se opune unei norme de drept național care nu ia în considerare componenta de mediu atunci când aplică reduceri asociate cu deprecierea medie a valorii autovehiculelor pe piața națională în ceea ce privește taxa percepută pentru autovehiculele de ocazie cu număr de înmatriculare comunitar definitiv atribuit de alte state membre ale Uniunii Europene, permițând ca taxa astfel calculată să fie mai mare decât cea aplicabilă autovehiculelor de ocazie naționale echivalente?

____________