Prasība, kas celta 2009. gada 15. decembrī - AA/Komisija

(lieta F-101/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AA (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - K. Van Maldegem un C. Mereu, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Galvenokārt, daļēji atcelt lēmumu klasificēt prasītāju AD6 pakāpes 2. līmenī un piespriest atbildētājai atlīdzināt nodarīto morālo un mantisko kaitējumu. Pakārtoti, piespriest atbildētājai atlīdzināt morālo un mantisko kaitējumu, ko radījusi novēlota prasītāja pieņemšana darbā

Prasītāja prasījumi:

galvenokārt, atcelt 2009. gada 19. februāra lēmumu, ciktāl ar to ir noteikta prasītāja galīgā klasifikācija, kā arī piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus EUR 320 854 apmērā un kompensācijas procentus un procentus par termiņa nokavēšanu ar likmi 6,75 % par ciesto morālo un mantisko kaitējumu;

pakārtoti, piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus EUR 2 331 246 apmērā un kompensācijas procentus un procentus par termiņa nokavēšanu ar likmi 6,75 % par ciesto morālo un mantisko kaitējumu, ko radījusi novēlota prasītāja pieņemšana darbā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________