Kanne 22.9.2008 - Locchi v. komissio

(Asia F-78/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carlo Locchi (Besozzo, Italia) (edustaja: asianajaja F. Parrat)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätös, jolla kantaja suljettiin vuoden 2007 sertifiointimenettelyyn ennalta valittuja virkamiehiä koskevan luettelon ulkopuolelle, ja henkilöstösääntöjen 45 a artiklan yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä 20.11.2007 tehty komission päätös K(2007) 5694 on kumottava.

Vaatimukset

Päätös, jolla kantaja suljettiin vuoden 2007 sertifiointimenettelyyn ennalta valittuja virkamiehiä koskevan lopullisen luettelon ulkopuolelle, on kumottava, ja tästä syystä on kumottava myös päätös, jolla kantaja jätettiin ottamatta parhaiten luokiteltujen, ennalta valittujen hakijoiden luetteloon ja sertifiointimenettelyyn hyväksyttyjen hakijoiden luetteloon

henkilöstösääntöjen 45 a artiklan yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä     20.11.2007 tehty komission päätös K(2007) 5694 on kumottava

valituksen hylännyt päätös on tarpeellisilta osiltaan kumottava

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________