Sag anlagt den 12. maj 2009 - Wendler mod Kommissionen

(Sag F-49/09)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Italien) (ved Rechtsanwalt M. Müller-Trawinski)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgtes krav om, at sagsøgeren angiver en bankkonto ved sin bopæl i Italien til udbetaling af pension.

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at sagsøgtes afgørelse af 9. september 2008 om en afvisning af sagsøgerens klage af 19. februar 2008, hvorefter sagsøgerens er forpligtet til at angive en konto ved sin bopæl til udbetaling af pension, er ugyldig.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________