2010 m. gruodžio 16 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Merhzaoui prieš Europos Sąjungos Tarybą

(Byla F-52/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 221, 2010 8 14, p. 61.