2011 m. rugpjūčio 29 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ ir kt. prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-84/11)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: ZZ ir kiti, atstovaujami advokatų D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir É. Marchal

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Teisingumo Teismo sprendimo atmesti ieškovų prašymą suteikti 1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiančio turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 78) 1 straipsnyje numatytą išmoką už tęstinį arba pamaininį darbą panaikinimas ir prašymas atlyginti žalą.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2011 m. gegužės 17 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti 2011 m. sausio 17 d. pateiktą ieškovų skundą, kuriame buvo prašoma, pirma, suteikti 1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamento Nr. 300/76 (EAPB, EEB, Euratomas), paskutinį kartą pakeisto 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu Nr. 1873/2006 (EB, Euratomas) 1 straipsnyje numatytą išmoką už pamaininį darbą, ir, antra, atlyginti Paskyrimų tarnybos žalą, padarytą dėl to, kad ši tarnyba per Tarnybos nuostatuose nustatytą terminą neatsakė į ieškovų pirmą ir naują prašymą ir savo atsakyme, kuriame aiškiai atmetamas ieškovų prašymas, nenurodė galimų apskundimo būdų, todėl ieškovai prarado galimybę apginti savo teises teisme,

priteisti iš Teisingumo Teismo sumokėti kiekvienam ieškovui 10 700,76 euro turtinei žalai atlyginti ir 3 000 eurų moralinei žalai atlyginti,

priteisti iš Teisingumo Teismo bylinėjimosi išlaidas.

____________