Beroep ingesteld op 21 juni 2012 – ZZ / EDEO

(Zaak F-64/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Casado Garcia-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2011 naar de rang AD 6 zijn bevorderd en veroordeling van de verwerende partij tot vergoeding van de geleden schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 15 november 2011 om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2011 niet te bevorderen naar de rang AD 6;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 23 maart 2011 tot afwijzing van de klacht;

veroordeling van de EDEO tot betaling aan verzoeker van een ex aequo et bono op 6 000 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van zijn beroeps- en immateriële schade, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief met ingang van de datum waarop dit bedrag opeisbaar wordt;

verwijzing van de EDEO in de kosten.