Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 12.7.2012 – Conticchio v. komissio

(Asia F-22/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Eläkeoikeuksien laskeminen – Palkkatason määrittäminen – Lainvastaisuusväite – Tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Rosella Conticchio (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat R. Giuffrida ja A. Tortora)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin, avustajanaan asianajaja A. Dal Ferro)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajan eläkeoikeuksien myöntämistä ja maksamista koskevan päätöksen kumoamista koskeva vaatimus.

Määräysosa

Conticchion kanne jätetään osaksi tutkimatta tutkittavaksi ottamista koskevien edellytysten selvän puuttumisen perusteella ja hylätään muilta osin selvästi perusteettomana.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 139, 7.5.2011, s. 31.