A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2011. szeptember 8.

F‑69/10. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Jogellenesség – A valamely ügyben felmerült költségekkel kapcsolatos levélnek a felperest ebben az ügyben képviselő ügyvéd részére történő megküldése – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset – Az eljárási szabályzat 94. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben L. Marcuccio azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék egyrészt semmisítse meg a Bizottság határozatát, amely elutasította az őt véleménye szerint amiatt ért kár megtérítése iránti kérelmét, hogy levelet küldött az Elsőfokú Bíróság T‑184/04. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. június 10‑én hozott ítéletet eredményező eljárásban őt képviselő ügyvédnek ezen eljárás költségeinek kifizetésére vonatkozóan, másrészt kötelezze a Bizottságot arra, hogy részére kártérítést fizessen.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi valamennyi költség viselésére és 2000 euró megfizetésére a Közszolgálati Törvényszék részére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési kereset – A kártérítési kérelmet elutasító, a pert megelőző eljárásban hozott határozat megsemmisítése iránti kérelem – A kártérítési kérelemhez képest önálló jelleget nem mutató kérelem

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Szerződésen kívüli felelősség – Feltételek – Jogellenesség – Kár – Okozati összefüggés – Együttes feltételek

(EUMSZ 340. cikk, második bekezdés)

3.      Eljárás – Költségek – A Közszolgálati Törvényszéknek a tisztviselő visszaélésszerű keresete révén szükségtelenül vagy rosszhiszeműen okozott költségek

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 94. cikk)

1.      Az intézmény kártérítésre vonatkozó, a pert megelőző szakaszban kialakított állásfoglalások megsemmisítése iránti kereseti kérelmek nem értékelhetők önállóan, a kártérítésre irányuló kereseti kérelmektől függetlenül.

(lásd a 20. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑256/02. sz., I kontra Bíróság ügyben 2004. október 14‑én hozott ítéletének 47. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      Az Unió jogellenes magatartása miatti, az EUMSZ 340. cikk második bekezdése értelmében vett szerződésen kívüli felelősség megállapítása három együttes feltétel fennállásától függ, amelyek a következők: az Unió intézményei által meghozott közigazgatási aktus vagy a nekik felrótt magatartás jogellenessége, a kár bekövetkezése, valamint a felrótt magatartás és a hivatkozott kár közötti okozati összefüggés. Ebből következően azon tény, hogy e három feltétel egyike nem teljesül, elegendő a kártérítés iránti kérelem elutasításához.

(lásd a 22. és 23. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑257/98. P. sz., Lucaccioni kontra Bizottság ügyben 1999. szeptember 9‑én hozott ítéletének 11. és 14. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F–4/07. sz., Skoulidi kontra Bizottság ügyben 2008. február 21‑én hozott ítéletének 43. pontja; F‑7/09. sz., Faria kontra OHIM ügyben 2010. február 23‑án hozott ítéletének 62. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

3.      A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 94. cikkének értelmében, ha ez utóbbinak olyan költségeket okoznak, amelyet el lehetett volna kerülni, különösen ha a kereset nyilvánvalóan visszaélésszerű, a Közszolgálati Törvényszék a költségeket okozó felet azok teljes egészében vagy részben történő megtérítésére kötelezheti, e megtérítés összege azonban nem haladhatja meg a 2000 eurót.

E rendelkezés alkalmazandó azon tisztviselő keresetének esetében, akinek számos más, az uniós bíróságokhoz benyújtott keresetét utasították már el mint – legalább részben – nyilvánvalóan elfogadhatatlant vagy jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant, és akinek a keresete egyértelműen szükségtelen vagy rosszhiszemű, mivel mindenféle indok nélkül indított pert.

(lásd a 31., 33. és 34. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑59/06. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. december 6‑án hozott ítélete; C‑513/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. december 9‑én hozott végzése, C‑528/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben december 9‑én hozott végzése;

az Elsőfokú Bíróság T‑9/04. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2005. július 5‑én hozott ítélete; T‑143/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben és T‑144/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9‑én hozott végzése; T‑114/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. június 26‑án hozott végzése; T‑46/08. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. szeptember 28‑án hozott végzése;

az Európai Unió Törvényszéke T‑16/09. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. március 23‑án hozott végzése; T‑32/09. P. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2010. október 28‑án hozott végzése;

a Közszolgálati Törvényszék F‑2/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. május 11‑én hozott végzése; F‑40/06. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. december 6‑án hozott végzése; F‑21/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2007. december 14‑én hozott végzése; F‑18/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben és F‑87/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2008. november 4‑én hozott végzése; F‑70/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. február 18‑án hozott végzése; F‑146/07 Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. március 31‑én hozott végzése; F‑86/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. július 20‑án hozott végzése; F‑122/07. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben és F‑3/08. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2009. október 7‑én hozott végzése; F‑21/10. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2011. március 16‑án hozott végzése.