Euroopa Kohtu (kümnes koda) 17. septembri 2020. aasta otsus – Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) versus Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) ja J.M.-E.V. e hijos SRL versus Lionel Andrés Messi Cuccittini, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (C-474/18 P)

(liidetud kohtuasjad C-449/18 P ja C-474/18 P)1

(Apellatsioonkaebus – Euroopa Liidu kaubamärk – Määruse (EL) nr 207/2009 – Artikli 8 lõike 1 punkt b – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi MESSI taotlus – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk MASSI – Osaline registreerimisest keeldumine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

(kohtuasi C-449/18 P)

Apellant: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: S. Palmero Cabezas)

Teised menetlusosalised: Lionel Andrés Messi Cuccittini (esindajad: abogados J.-Y. Teindas Maillard ja J.-B. Devaureix), J.M.-E.V. e hijos SRL (esindajad: abogados J. Güell Serra ja R. Gimeno-Bayón Cobos)

(kohtuasi C-474/18 P)

Apellant: J.M.-E.V. e hijos SRL (esindajad: abogados J. Güell Serra ja R. Gimeno-Bayón Cobos)

Teised menetlusosalised: Lionel Andrés Messi Cuccittini (esindajad: abogados J.-Y. Teindas Maillard ja J.-B. Devaureix), Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindaja: S. Palmero Cabezas)

Resolutsioon

Jätta apellatsioonkaebused rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Lionel Andrés Messi Cuccittini kohtukulud kohtuasjas C-449/18 P.

Jätta J.M.-E.V. e hijos SRL kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Lionel Andrés Messi Cuccittini ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kohtukulud kohtuasjas C-474/18 P.

____________

1 ELT C 392, 29.10.2018.