2021 m. birželio 17 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TBI Bank EAD

(Byla C-379/21)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas pagrindinėje byloje: TBI Bank EAD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/13/EEB1 6 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad nacionalinis teismas privalo savo iniciatyva įvertinti, ar sutarties sąlyga yra nesąžininga, kai skolininkas procese nedalyvauja, kol nėra priimtas teismo įpareigojimas nedelsiant atlikti mokėjimą, ir šios sąlygos netaikyti, jeigu įtariama, kad ji yra nesąžininga?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar nacionalinis teismas turi visai atsisakyti priimti teismo sprendimą, kuriuo įpareigojama nedelsiant atlikti mokėjimą, kai tik viena reikalavimo dalis grindžiama galimai nesąžininga sutarties sąlyga, kurioje nurodytas reikalavimo dydis, įskaitant atvejus, kai procese, kuriame skolininkas nedalyvauja, kol nėra priimtas teismo įpareigojimas nedelsiant atlikti mokėjimą, neįmanoma nustatyti konkretaus visų reikalavimų, grindžiamų sąlygomis, dėl kurių nekyla įtarimų, kad jos yra nesąžiningos, sudedamųjų dalių dydžio?

3.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, o atsakymas į antrąjį klausimą – neigiamas: ar nacionalinis teismas privalo atsisakyti priimti teismo sprendimą, kuriuo įpareigojama atlikti mokėjimą, dėl tos reikalavimo dalies, kuri grindžiama nesąžininga sąlyga?

4.    Jei atsakymas į trečiąjį klausimą būtų teigiamas: ar nacionalinis teismas privalo (o jei taip, kokiomis sąlygomis) savo iniciatyva atsižvelgti į sąlygos nesąžiningumo pasekmes, kai yra informacijos apie ja pagrįstą mokėjimą, visų pirma kompensuodamas šį mokėjimą kitomis nesumokėtomis skolomis pagal sutartį, kaip numatyta nacionalinėje teisėje panašiais atvejais?

5.    Jei atsakymas į antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį klausimus būtų teigiamas: ar nacionalinis teismas yra saistomas aukštesnės instancijos nurodymų, kurie pagal nacionalinę teisę yra privalomi kontroliuojamai instancijai, jeigu juose neatsižvelgiama į sutartyje su vartotoju esančios sutarties sąlygos nesąžiningumo pasekmes?

____________

1     1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).