Talan väckt den 30 juni 2015 – ZZ mot EEAS

(Mål F-94/15)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi och T. Martin)

Svarande: Europeiska utrikestjänsten (EEAS)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av ett beslut i vilket sökandens bestridande av valresultatet till EEAS:s personalkommitté lämnas utan bifall.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 23 april 2015 om godkännande av valet till EEAS:s personalkommitté, vars resultat publicerades 17 mars 2015, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________