Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 4 iulie 2009 - Locchi/Comisia

(Cauza F-78/08)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 301, 22.11.2008 p.66.