Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 oktober 2010 - Fares mot kommissionen

(Mål F-6/09)(1)

(Personalmål - Kontraktsanställda - Placering i lönegrad - Beaktande av yrkeserfarenhet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Soukaïna Fares (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Currall och G. Berscheid)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i funktionsgrupp III, lönegrad 8.

Domslut

Europeiska kommissionens beslut att placera Soukaïna Fares i lönegrad 8 i funktionsgrupp III för kontraktsanställda, såsom det framgår av Soukaïna Fares avtal om kontraktsanställning av den 28 mars 2008, ogiltigförklaras.

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 69, 21.3.2009, s. 54.