Virkamiestuomioistuimen määräys 18.4.2016 – Hill ym. v. komissio

(Asia F-29/12)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 133, 5.5.2012, s. 31.