Prasība, kas celta 2012. gada 20. augustā – ZZ/Komisija

(lieta F-88/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un S. Orlandi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par to pensijas tiesību aprēķinu saskaņā ar jaunajiem VĪN, kuras iegūtas pirms stāšanās amatā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 16. janvāra lēmumu par to pensijas tiesību aprēķinu, kuras prasītājs ieguvis pirms darba uzsākšanas Komisijā;

ja nepieciešams, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja 2012. gada 15. jūnija sūdzība par VĪN piemērošanu un aktuārajām likmēm, kas bija spēkā laikā, kad viņš iesniedza pieteikumu par viņa pensijas tiesību pārcelšanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.