Tožba, vložena 8. oktobra 2007 - Hoppenbrouwers proti Komisiji

(Zadeva F-104/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (API), z dne 25. junija 2007, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 16. marca 2007 zoper upravno odločbo, ki ji je bila vročena 18. decembra 2006, o zavrnitvi zaposlitve tožeče stranke kot pogodbene uslužbenke na podlagi člena 2(1) priloge k Pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev (PZDU), naj se razglasi za nično.

Če je to potrebno, naj se razglasi za nično tudi omenjena odločba z dne 18. decembra 2006.

Toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 82(3)(d) PZDU, člena 83 PZDU, člena 33 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, člena 2(1) priloge k PZDU ter očitno napako pri presoji.

Tožeča stranka najprej navaja, da ji administracija ni ponudila pogodbe za začasno uslužbenko za nedoločen čas, ker je bila 1. maja 2005 začasno nezmožna za delo, ta dan pa je bil po mnenju API zadnji rok, ko bi morale vstopiti v veljavo pogodbe za začasne uslužbence, sklenjene v okviru prehodnih ukrepov, določenih v členu 2(1) priloge. Tožeča stranka trdi, da bi zgolj trajna nezmožnost upravičila zavrnitev njene kandidature.

Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela prepovedi diskriminacije, kolikor je bila tožeča stranka brez dovoljenega in razumnega razloga oškodovana v primerjavi z drugimi osebami, ki so, po tem ko so bile tako kot tožeča stranka zaposlene v jaslih in vrtcih Komisije na podlagi pogodbe belgijskega prava, prejele pogodbe za začasne uslužbence za nedoločen čas.

____________