2020 m. gruodžio 31 d. Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TanQuid Polska Sp. z o. o. / Generální ředitelství cel

(Byla C-711/20)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Atsakovė: Generální ředitelství cel

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar akcizu apmokestinami produktai yra gabenami taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, kaip jis suprantamas pagal Tarybos direktyvos 92/12/EEB1 4 straipsnio c punktą, jei vienos iš valstybių narių muitinės įstaiga leido gabenti produktus taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą iš mokestinio sandėlio registruotam prekybininkui, turinčiam buveinę kitoje valstybėje narėje, nors produktų gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą sąlygos objektyviai neįvykdytos, nes vėlesnės procedūros metu įrodyta, kad registruotas prekybininkas nežinojo apie produktų gabenimą dėl trečiųjų asmenų sukčiavimo?

2.    Ar akcizo sumokėjimo garantijos, kaip ji suprantama pagal Tarybos direktyvos 92/12/EEB 15 straipsnio 3 dalį, išduotos kitu tikslu nei siekiant gabenti produktus taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą iš mokestinio sandėlio registruotam prekybininkui, turinčiam buveinę kitoje valstybėje narėje, pateikimas neleidžia teisingai pradėti gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, jeigu garantijos pateikimo faktas yra nurodytas produktų gabenimo registruotam prekybininkui taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą lydimuosiuose dokumentuose ir patvirtintas valstybės narės muitinės institucijos?

____________

1 1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (OL L 76, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 179).