Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.6.2012 – BL v. Euroopan komissio

(Asia F-63/10)1

(Henkilöstö – Entinen virkamies – Sosiaaliturva – Tapaturma – Henkilöstösääntöjen 73 artiklan soveltamista koskevan menettelyn päättäminen – Taulukon, joka on liitetty tapaturma- ja ammattitautivakuutusta koskevien määräysten uuteen versioon, ajallinen soveltamisala – Oikeudenkäynnin kesto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BL (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Levi ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen komission päätöksen kumoamiseksi, jolla päätettiin kantajan 13.8.2001 kärsineen tapaturman seurauksena henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla aloitettu menettely ja jossa todettiin kantajan olevan osittain, 6-prosenttisesti, pysyvästi työkyvytön, sekä vastaajan velvoittaminen maksamaan kantajalle vahingonkorvausta

Tuomiolauselma

Päätös, joka tehtiin 28.10.2009 ja jolla päätettiin BL:n 13.8.2001 kärsineen tapaturman seurauksena Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla aloitettu menettely, kumotaan.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan BL:lle 2 500 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan BL:n oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 260, 25.9.2010, s. 29.