Acțiune introdusă la 6 mai 2010 - Costa/Comisia

(Cauza F-26/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Antonino Costa (Thionville, Franţa) (reprezentanți: L. Levi şi M. Vandenbussche, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de excludere a reclamantului din cadrul exerciţiului de promovare 2009 şi obligarea pârâtei la plata unei sume cu titlu de reparare a prejudiciului moral

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN de excludere a reclamantului din cadrul exerciţiului de promovare 2009, în legătură cu care acesta a luat cunoştinţă la 22 noiembrie 2009;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 27 ianuarie 2010 de respingere a reclamaţiei;

în consecinţă, obligarea pârâtei la reluarea în mod legal a exerciţiului de promovare 2009, cu includerea reclamantului;

obligarea pârâtei la plata sumei de 25 000 euro cu titlu de reparare a prejudiciului moral;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________