Beroep ingesteld op 5 februari 2013 – ZZ / Parlement

(Zaak F-12/13)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: C. Bernard-Glanz)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement tot afwijzing van verzoeksters klacht over geweld

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 8 mei 2012 tot afwijzing van verzoeksters klacht, ingediend bij het Adviescomité inzake geweld en de voorkoming ervan op de werkplek, waarin werd geconcludeerd dat er geen sprake was van geweld door haar voormalig afdelingshoofd;

nietigverklaring van het besluit van de voorzitter van het Europees Parlement van 29 oktober 2012 tot afwijzing van de klacht die zij op 6 augustus 2012 uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut had ingediend;

verwijzing van het Parlement in de kosten.