Žaloba podaná dne 29. ledna 2010 - Hecq v. Komise

(Věc F-10/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost o proplacení různých léčebných výloh až do výše 100 %.

Návrhová žádání žalobce

zrušit implicitní rozhodnutí, které údajně přijal orgán oprávněný ke jmenování dne 7. dubna 2009 a kterým byla zamítnuta žádost žalobce ze dne 7. prosince 2008, jíž podle článku 73 služebního řádu požadoval úplné proplacení tří služeb lékařské péče, a sice konzultace u psychiatra ze dne 6. října 2008, předepsaných léků tímtéž psychiatrem a vydaných žalobci dne 21. října 2008, jakož i konzultace u lékaře ze dne 1. prosince 2008;

případně zrušit rozhodnutí přijaté orgánem oprávněným ke jmenování dne 20. října 2009, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce podaná dne 25. června 2009 proti uvedenému implicitnímu rozhodnutí ze dne 7. dubna 2009;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________