TARNAUTOJŲ TEISMO PIRMININKO NUTARTIS

2007 m. kovo 13 d.

Byla F‑1/07 R

Olivier Chassagne

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Prašymas sustabdyti vykdymą – Skuba – Nebuvimas“

Dalykas: Pagal EB 242, 243 straipsnius bei AE 157 ir 158 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo O. Chassagne prašo sustabdyti 2006 m. lapkričio 17 d. Komisijos sprendimo patvirtinti per 2006 m. paaukštinimo procedūrą į A*11 lygį paaukštintų pareigūnų sąrašą, paskelbtą tą pačią dieną Administraciniuose pranešimuose Nr. 55‑2006, vykdymą.

Sprendimas: Atmesti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Santrauka

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – Vykdymo sustabdymas – Taikymo sąlygos – Skuba – Rimta ir nepataisoma žala

(EB 242 straipsnis; Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 104 straipsnio 2 dalis)