Tužba podnesena 12. studenoga 2019. – CAPA i dr. protiv Komisije

(predmet T-777/19)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) (Le Tréport, Francuska) i 10 drugih tužitelja (zastupnik: M. Le Berre, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

tužbu proglasi dopuštenom i osnovanom;

i, posljedično:

poništi Odluku Komisije C(2019)5498 final od 26. srpnja 2019.;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu dva tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na povredi postupovnih prava tužiteljâ na temelju članka 108. stavka 2. UFEU-a jer okolnosti donošenja i sadržaj osporavane odluke ukazuju na to da je Komisija imala objektivne sumnje prije pokretanje službenog istražnog postupka.

Drugi tužbeni razlog koji se odnosi na povredu obveze obrazlaganja.

____________