Sklep Sodišča za uslužbence z dne 16. decembra 2010 - Adriaansen proti Evropski investicijski banki

(Zadeva F-35/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 209, 31.7.2010.