Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hiszpania) w dniu 29 stycznia 2021 r. – Prestige and Limousine, S.L. / Área Metropolitana de Barcelona

(Sprawa C-50/21)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Prestige and Limousine, S.L.

Strona przeciwna: Área Metropolitana de Barcelona

Pytania prejudycjalne

Czy art. 49 i art. 107 ust. 1 TFUE stoją na przeszkodzie przepisom krajowym – ustawowym i wykonawczym –, które bez uzasadnionego powodu ograniczają liczbę zezwoleń na usługi wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (VTC1 ) do jednego lub mniej na trzydzieści licencji na taksówkę?

Czy art. 49 i art. 107 ust. 1 TFUE stoją na przeszkodzie przepisom krajowym, które bez uzasadnionego powodu wprowadzają wymóg drugiego zezwolenia i dodatkowe wymogi w odniesieniu do samochodów osobowych z kierowcą (VTC), które mają być wykorzystywane do świadczenia usług na obszarze miejskim?

____________

1 Vehículo de turismo con conductor.