Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.2.2013 – BO v. komissio

(Asia F-27/11)1

(Henkilöstö – Sosiaaliturva – Lääkinnällisiin toimiin liittyvien matkakulujen korvaaminen – Kielellisistä syistä johtuvat matkakulut)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BO (Amman, Jordania) (edustajat: L. Levi, M. Vandenbussche ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus kumota vastaajan päätökset, joilla kieltäydyttiin hyväksymästä kantajan pojalleen, puolisolleen ja itselleen pyytämiä lääkinnällisiä toimia

Tuomiolauselma

Euroopan komission 1.6.2012 tekemät päätökset, joilla kieltäydyttiin korvaamasta BO:n pojan matka- ja saattokuluja, kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan BO:n oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 186, 25.6.2011, s. 33.