Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Najwyższy (Poljska) 21. decembra 2020 – Gmina Wieliszew/Syndykowi masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

(Zadeva C-698/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Najwyższy

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Gmina Wieliszew

Druga stranka: Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej (upravitelj stečajne mase banke Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa v Wołominu v stečaju)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu 1 , zlasti člen 2, točka 5, člena 3 in 4, člen 57(1) ter člena 70 in 80, in sedanjo Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 2 , zlasti člen 2, točka 15, člen 37(1), člen 66, člen 67(1), člen 74(1) in člen 89(1) te uredbe, razlagati tako, da nasprotujejo določbi nacionalne zakonodaje, ki subjektu, ki je prejel sredstva iz proračuna Evropske unije, preprečuje, da po sodni poti učinkovito uveljavlja izključitev teh sredstev iz stečajne mase, če so bila plačana na bančni račun, ki ga vodi banka, v zvezi s katero je bil pozneje razglašen stečaj, ali določbi nacionalne zakonodaje, ki teh sredstev ne izključuje iz stečajne mase banke v stečaju?

____________

1 UL 2006, L 210, str. 25.

2 UL 2013, L 347, str. 320.