Kanne 28.5.2012 – ZZ v. komissio

(Asia F-57/12)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja G. Cipresa)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Komission päätösten, joilla kantajan työkyvyttömyyskorvausta alennetaan vuoden 2011 kesäkuun ja syyskuun väliseltä ajalta, kumoaminen.

Vaatimukset

Komission päätös, jolla 19.10.2011 päivätty hakemus on hylätty, on kumottava siltä osin kuin se on olemassa.

Komission päätös, jolla 20.10.2011 päivätty valitus on hylätty, on kumottava siltä osin kuin se on olemassa.

Kaikki päätökset, jos ja siinä määrin kuin ne ovat olemassa, joiden perusteella komissio on lainvastaisesti vähentänyt kantajalle maksettavista kuukausittaisista työkyvyttömyyskorvauksen maksueristä vuoden 2011 kesäkuun ja syyskuun väliseltä ajalta yhteensä 1660 euroa on kumottava ja päätökset suorittaa kyseiset vähennykset, on kumottava, jos ja siinä määrin kuin ne ovat olemassa.

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle 1661 euroa ja lisäksi kyseiselle summalle 15 prosenttia vuotuista korkoa, joka lisätään pääomaan vuosittain 27.10.2011 lukien siihen saakka, kunnes mainitut summat on maksettu.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.