Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 11. dubna 2016 – Wolff v. ESVČ

(Věc F-94/15)1

„Veřejná služba – Zaměstnanci ESVČ – Výbor zaměstnanců – Volby do výboru zaměstnanců – Platnost – Článek 1 pátý pododstavec příloha II služebního řádu – Volební řád ESVČ – První kolo voleb – Nedosažení kvora – Prodloužení doby pro hlasování – Dodatečné prodloužení doby pro hlasování – Nezorganizování druhého kola voleb – Protiprávnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Oren Wolff (Etterbeek, Belgie) (zástupci: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Evropská služba pro vnější činnost (zástupci: původně M. Silva a S. Marquardt, zmocněnci, poté G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt a E. Chaboureau, zmocněnci, nakonec G.-J. van Hegelsom, S. Marquardt a E. Chaboureau, zmocněnci, M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire a S. Moya Izquierdo, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá námitka žalobce proti výsledkům do výboru zaměstnanců ESVČ.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí ze dne 23. dubna 2015, kterým Evropská služba pro vnější činnost zamítla návrh Orena Wolffa směřující k prohlášení neplatnosti výsledků voleb členů výboru zaměstnanců se zrušuje.

Evropská služba pro vnější činnost ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Orenem Wolffem.

____________

1 Úř. věst. C 294, 7. 9. 2015, s. 83.