Sag anlagt den 5. november 2020 – Muratbey Gida mod EUIPO – M.J. Dairies (Ost i form tre sammensnoede bånd)

(Sag T-662/20)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Tyrkiet) (ved advokat M. Schork)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: M.J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgarien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede design: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ

Det omtvistede design: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af design nr. DM/080641-0002 (Ost i form af tre sammensnoede bånd i farven gul)

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 21. august 2020 af Tredje Appelkammer ved EUIPO (sag R 1925/2019-3)

Sagsøgerens påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres, og M.J. Dairies EOOD’s begæring om ugyldighed vedrørende den anfægtede internationale registrering nr. DM/080641-0002, hvor Den Europæiske Union er designeret, forkastes.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002.

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 6/2002.

____________