USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

20. září 2013

Věc F‑99/11

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Odměna – Platba zadržované části odměny – Právní zájem na podání žaloby – Zjevně nepřípustná žaloba“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí, kterým Evropská komise zamítla jeho žádost ze dne 20. srpna 2010 o vyplacení zadržované části odměny za období od 1. června 2005 do 31. července 2010.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Úředníci – Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Nezbytnost vzniklého a trvajícího zájmu – Posouzení v okamžiku podání žaloby – Žaloba, která může žalobci přinést prospěch

(Služební řád, články 90 a 91)

Aby se mohl úředník nebo bývalý úředník na základě žaloby podle článků 90 a 91 služebního řádu přípustně domáhat zrušení aktu, který ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu nepříznivě zasahuje do jeho právního postavení, musí mít v okamžiku podání žaloby dostatečně vážný vzniklý a trvající zájem na zrušení tohoto aktu, přičemž takový zájem předpokládá, že žalobní návrh může této osobě s ohledem na výsledek přinést prospěch.

(viz bod 22)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 29. listopadu 2006, Agne-Dapper a další v. Komise a další, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 a T‑139/05, bod 35 a citovaná judikatura