Rettens dom af 15. december 2016 – DEI mod Kommissionen

(Sag T-169/8 RENV) 1

(Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – det græske marked for levering af brunkul og det græske engrosmarked for elektricitet – beslutning, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, EF sammenholdt med artikel 82 EF – tildeling eller opretholdelse af rettighederne til udnyttelse af offentlige brunkulslejre til en offentlig virksomhed – afgrænsning af de relevante markeder – ulige muligheder – begrundelsespligt – berettiget forventning – magtfordrejning – proportionalitet)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athen, Grækenland) (ved advokat P. Anestis)

Intervenient til støtte for sagsøgeren: Den Hellenske Republik (ved P. Mylonopoulos og K. Boskovits, som befuldmægtiget)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved T. Christoforou, som befuldmægtiget, bistået af advokat A. Oikonomou)

Intervenienter til støtte for sagsøgte: Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), tidligere Energeiaki Thessalonikis AE (Marousi, Grækenland) og Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA) (Kifisia, Grækenland) (ved advokaterne P. Skouris og E. Trova), Mytilinaios AE (Athen), Protergia AE (Athen) og Alouminion tis Ellados VEAE, og Alouminion AE (Athen) (ved advokaterne N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos og E. Chrisafis)

Sagens genstand

Påstand i henhold til artikel 263 TEUF om annullation af Kommissionens beslutning K(2008) 824 endelig af 5. marts 2008 marts 2008 vedrørende Den Hellenske Republiks tildeling eller opretholdelse af Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE’s (DEI) ret til udvinding af brunkul annulleres.

Konklusion

1)    Europa-Kommissionen frifindes.

2)    Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen, af Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), af Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA), af Mytilinaios AE, af Protergia AE og af Alouminion tis Ellados VEAE.

3)    Den Hellenske Republik bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 183 af 19.7.2008.