Beroep ingesteld op 20 mei 2009 - Lebedef / Commissie

(Zaak F-54/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van een aantal besluiten om 39 dagen in aftrek te brengen op verzoekers verlofdagen voor het jaar 2008

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten van 12 februari 2008, 1 april 2008, 10 april 2008, 20 mei 2008 en 14 juli 2008 om 39 dagen in aftrek te brengen op verzoekers verlofdagen voor het jaar 2008;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________