Žalba koju je 26. siječnja 2021. podnio Allergan Holdings France protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 18. studenoga 2020. u predmetu T-664/19, Allergan Holdings France/EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

(predmet C-41/21 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Allergan Holdings France (zastupnici: T. de Haan, avocat, i J. Day, solicitor)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), Dermavita Co. Ltd

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 29. travnja 2021. utvrdio da se žalba ne dopušta i da će društvo Allergan Holdings France snositi vlastite troškove.

____________