Acțiune introdusă la 19 februarie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-19/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei de a efectua calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu pe baza noilor DGA

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 2 iulie 2012 privind calculul sporului drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciu în cadrul Comisiei Europene; în măsura în care este necesar, anularea deciziei de respingere a reclamației sale din 7 decembrie 2012 prin care se urmărea aplicarea DGA și a valorilor actuariale în vigoare în momentul cererii sale de transfer al drepturilor de pensie; obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.