2016 m. gegužės 4 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Leon-Gonzalez ir Vander Velde / Komisija

(Byla F-47/14)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 212, 2014 7 7, p. 47.