ORDONANȚA PREȘEDINTELUI CAMEREI ÎNTÂI

A TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE

A UNIUNII EUROPENE

15 ianuarie 2015

Cauza F‑30/14

Herman Speyart

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Procedură disciplinară – Sancțiune disciplinară – Nedeclararea perceperii «Kinderbijslag» ca alocație de aceeași natură percepută din alte surse – Desistarea reclamantului – Radiere”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Speyart solicita anularea deciziei Comisiei Europene din 18 iunie 2013 prin care aceasta i‑a aplicat, ca sancțiune disciplinară, o retrogradare permanentă cu un grad pentru motivul că a omis să declare că percepea, pe lângă alocațiile familiale pentru creșterea copiilor, în temeiul articolului 67 alineatul (2) din Statutul funcționarilor Uniunii Europene, o alocație națională de aceeași natură, „Kinderbijslag”, începând de la 1 aprilie 1997, ceea ce a făcut ca reclamantul și soția lui, de asemenea funcționar al Uniunii Europene, să perceapă în mod necuvenit o sumă totală de 39 380 de euro

Decizia:      Radiază cauza F‑30/14 din registrul Tribunalului. Domnul Speyart suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Desistare nejustificată de conduita celeilalte părți

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 84 și art. 103 alin. (5)]