Ordonanța Tribunalului din 20 decembrie 2021 – Niemelä și alții/BCE

(Cauza T-321/17)1

(„Acțiune în anulare – Politică economică și monetară – Supraveghere prudențială a instituțiilor de credit  – Misiuni specifice de supraveghere încredințate BCE – Decizie de retragere a autorizației unei instituții de credit – Înlocuirea actului atacat pe parcursul judecății – Litigiu rămas fără obiect – Pierderea interesului de a exercita acțiunea – Nepronunțare asupra fondului – Acțiune în despăgubire – Inadmisibilitate vădită”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamanți: Heikki Niemelä (Ohain, Belgia), Mika Lehto (Espoo, Finlanda), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (reprezentant: A. Meriläinen, avocat)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanți: C. Hernández Saseta și A. Witte, agenți, asistați de B. Schneider, avocat)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Comisia Europeană (reprezentanţi: A. Steiblytė și A. Nijenhuis, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și având ca obiect anularea Deciziei ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 a Băncii Centrale Europene din 23 martie 2017, prin care se dispune retragerea autorizației privind inițierea activității unei instituții de credit pentru Nemea Bank plc și, pe de altă parte, cerere întemeiată pe articolul 268 TFUE și având ca obiect repararea prejudiciilor pe care reclamanții pretind că le-au suferit

Dispozitivul

Nu mai este necesară pronunțarea asupra cererii de anulare.

Respinge cererea de despăgubire ca fiind vădit inadmisibilă.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA și Nemea Bank plc și Banca Centrală Europeană (BCE) suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată referitoare la cererea de anulare.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor și Nemea Bank suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată și pe cele efectuate de BCE în legătură cu cererea de despăgubire.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 283, 28.8.2017.