Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. juuli 2014. aasta otsus – CG versus EIP

(kohtuasi F-103/11)1

(Avalik teenistus – EIP töötajad – Psühholoogiline ahistamine – Uurimismenetlus – Presidendi otsus lõpetada kaebuse menetlemine – Uurimiskomisjoni arvamus – Mõiste „psühholoogiline ahistamine” ekslik määratlus – Käitumise tahtlikkus – Psühholoogilisest ahistamisest tunnistust andva käitumise ja selle sümptomite tuvastamine – Põhjusliku seose otsimine – Puudumine – Uurimiskomisjoni arvamuse ebaloogilisus – Ilmne hindamisviga – Ametialased eksimused – Konfidentsiaalsuskohustus – Isikuandmete kaitse – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: CG (esindajad: advokaat N. Thieltgen, hiljem advokaadid J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas)

Kostja: EIP (esindajad: G. Nuvoli ja T. Gilliams ning advokaat A. Del Ferro)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa andmekaitseinspektor (esindajad: I. Chatelier ja H. Kranenborg, hiljem I. Chatelier ja A. Buchta)

Ese

Nõue tühistada EIP presidendi otsus mitte võtta lõpetada väidetavat psühholoogilist ahistamist puudutava uurimismenetluse järel meetmeid ning nõue tühistada uurimiskomisjoni lõppjäreldused ning hüvitada tekkinud kahju.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Investeerimispanga presidendi 27. juuli 2011. aasta otsus.

Mõista Euroopa Investeerimispangalt CG kasuks välja 35 000 eurot.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Investeerimispanga kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja CG kohtukulud.

Jätta menetlusse astuja Euroopa andmekaitseinspektori kohtukulud tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 6, 7.1.2012, lk 25.