Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 5. března 2008 - Toronjo Benitez v. Komise

(Věc F-33/07)

(Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Bývalí dočasní zaměstnanci odměňovaní v rozpočtových položkách "Výzkum" - Odebrání bodů ze souboru bodů potřebných k povýšení - Převedení úředníka z části "výzkum" do části "činnost" souhrnného rozpočtu - Neplatnost článku 2 rozhodnutí Komise ze dne 16. června 2004 o řízení o povýšení úředníků odměňovaných v rozpočtových položkách "Výzkum" souhrnného rozpočtu Společenství)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alberto Toronjo Benitez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise o odebrání 44,5 bodů žalobce ze souboru bodů potřebných k povýšení, které nashromáždil jako dočasný zaměstnanec, a jednak prohlásit neplatnost článku 2 rozhodnutí Komise o řízení o povýšení úředníků odměňovaných v rozpočtových položkách "Výzkum" souhrnného rozpočtu.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________