2007. június 5-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bízottság

(F-84/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2005. június 20-i, az Európai Közösség közös betegbiztosítási rendszere elszámolási hivatalának 2005. június 21-én megküldött kérelmét elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a 2005. július 18-i visszatérítési kimutatást;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes 2005. december 23-i panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy fizesse ki a felperes részére a felperes által viselt orvosi költségek megtérített részének 100%-ra történő kiegészítéséből adódó különbözetet, amelynek megtérítését a felperes 2005. június 20-án kérte a közös rendszertől, vagy pedig, hogy az alperes felperessel szemben elkövetett jogellenes magatartásából eredő kár megtérítéseként fizesse ki a felperesnek már kifizetett orvosiköltség-visszatérítés és az orvosi költségek 100%-a közötti különbözetet, vagyis 89,56 eurót, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb összeget;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy fizessen a felperesnek 89,56 eurós, illetőleg a Törvényszék által igazságosnak ítélt, magasabb vagy alacsonyabb - 2005. június 21-től a tényleges kifizetésig -, illetőleg a Törvényszék által, az orvosi költségek megtérített részének 100%-ra történő kiegészítéséből adódó különbözet címén, igazságosan megállapított módon és időponttól kezdődően, évente tőkésített összegre évi 10%-os mértékű késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Érvelésének alátámasztására a felperes a következő három jogalapot jelöli meg:

1) az indokolás teljes hiánya, a vizsgálat teljes hiánya miatt is, amennyiben érthetetlen hogy a Közösség vajon miért nem ismerte el, hogy 100%-ban köteles megtéríteni a felperes orvosi költségeit, és ehelyett csupán részleges visszatérítést adott. Ezenkívül a felperes szerint nyilvánvaló, hogy az adminisztráció nem vizsgálta meg ezzel kapcsolatos kötelességének megfelelően a felperes 2005. június 20-i kérelmét, szükség esetén figyelembe véve az általa előadott összes körülményt;

2) jogszabálysértés, minthogy a felperes betegsége olyan jellegű, amelynek alapján a tisztviselők személyzeti szabályzata értelmében a felperes az orvosi költségeinek 100%-os térítésére jogosult;

3) a gondoskodási és a gondos ügyintézési kötelezettség megsértése, lévén hogy az ügy egészéből kitűnik, hogy az alperes elmulasztotta kellő mértékben figyelembe venni a felperes érdekeit, és egy sor összefüggő cselekmény és tény róható a terhére, amelyek súlyos jogellenességük és hosszú időtartamra elhúzódó fennállásuk miatt e kötelezettségek megsértését valósították meg, amelyek közül az utóbbi egyébként az Európai Unió Alapjogi Chartája 41. cikkében is szerepel.

____________