2012 m. vasario 29 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje AM prieš Parlamentą

(Byla F-100/10)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis – Atsisakymas pripažinti insultą nelaimingu atsitikimu – Medicinos komitetas – Kolegialumo principas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: AM (Malaga, Ispanija), atstovaujamas advokatų L. Levi ir C. Bernard-Glanz

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas K. Zejdová ir S. Seyr

Dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą atsisakyti pripažinti insultą, kurį ieškovas patyrė 2006 m. kovo 5 d., nelaimingu atsitikimu, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį ir RCAM 2 straipsnį.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

AM padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 55, 2011 2 19.